Psykolog i Stockholm

Söker du psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker i Stockholm med omnejd?

Då är detta tjänsten för dig. Med hjälp av Sympativas breda nätverk av kvalificerade psykologer och psykoterapeuter i Stockholm så kommer du aldrig behöva bli godtyckligt tilldelad en psykolog, vilket kan vara fallet när man söker terapi genom landstinget.

Vi på Sympativa lyssnar istället på just dina behov och önskemål, och ger dig flera olika förslag på erfarna psykologer att välja mellan. När du valt det alternativ som passar dig bäst så ger vi dig tre tillfällen att träffa din nya behandlare på tu man hand, så att du själv kan känna att ni verkligen fungerar bra ihop innan du går vidare med behandlingar. Dessutom så behöver du genom oss på Sympativa inte stå ut med de långa väntetider som präglar terapibehandlingar i offentlig sektor. Gör dig själv en tjänst, och kom i kontakt med några av Stockholms bästa psykologer redan idag!

Psykoterapi i Stockholm

Psykoterapi är en av de vanligaste typerna av psykologbehandlingar, och är effektivt mot depression, ångest, relationer och stress. Denna typ av terapi baseras till stor del på Sigmund Freuds forskning om psykoanalys och fokuserar på att lösa olika typer av interna konflikter. Psykoterapin är nära besläktad med psykodynamisk terapi, vilket blivit mycket populärt under de senaste åren och handlar om att lära känna sig själv bättre samt öka sin medvetenhet. Vi på Sympativa hjälper dig komma i kontakt med legitimerade, erfarna psykologer i Stockholm.

Vi ser också till att hitta en psykolog som är rätt för just dig, då psykoterapi lägger mycket vikt på bearbetning via samtal (även kallat samtalsterapi) och det på så vis blir viktigt att ha bra kemi med din behandlare. Psykoterapi kan företas både på egen hand eller i grupp, såsom i par- eller familjeterapi. Hör av dig till oss på Sympativa så ordnar vi en behandlare som passar just dig!

KBT i Stockholm

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är ingen enskild form av terapi utan snarare ett brett fält som inbegriper många olika typer av behandlingsformer. KBT tar sin inspiration delvis från österländsk meditation, såsom exempelvis mindfulness, men också från västerländsk beteende- och psykoterapi. Vad som är gemensamt för KBT är att det, enkelt sagt, framförallt handlar om tankemässigt härledda sätt att förebygga kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.

Denna terapiforms kognitiva, indirekta karaktär har gjort kognitiv beteendeterapi mycket populärt under de senaste åren, då det ger den som får behandlingen mer insyn i hur kroppens psykologiska och fysiologiska processer är sammankopplade. Stockholm är naturligtvis inget undantag - i vår huvudstad så slog snarare kognitiv beteendeterapi igenom tidigare än i resten av landet. Detta är fortsatt tydligt då de senaste tillskotten inom KBT (förslagsvis mindfulness) gjorde sin Sverige-debut i just Stockholm. Vi på Sympativa kopplar ihop dig med kvalificerade, erfarna KBT-terapeuter i Stockholms-området - så att du själv kan testa på KBT och dess goda effekter så snart som möjligt! 

Parterapi i Stockholm

Parterapi handlar om att, tillsammans med en kvalificerad terapeut, diskutera och behandla de problem som kan uppstå i ett förhållande. Genom detta så kan man lindra eller helt eliminera negativa beteendemönster och stärka kärleken. Parterapi ämnar främst minska kommunikationssvårigheter och konflikter inom relationen, men kan även vara nyttigt för par utan större konflikter då det underlättar långsiktig kommunikation och förståelse. Denna typ av terapi bearbetar naturligtvis problemen i förhållandet, men hjälper också lyfta fram och understryka de saker som fungerar bra.

Parterapi kan i vissa fall även ge perspektiv och insikt gällande huruvida en relation bör fortgå, eller om båda parterna kan gynnas av att bryta upp. Vi erbjuder kompetenta, kvalificerade terapeuter för parterapi i Stockholm så att du kan stärka ditt förhållande, och öka förståelsen mellan dig och din partner.

Psykologyrket och psykologutbildningar i Stockholm

Stockholm har en lång och anrik historia av psykologverksamhet. Genom sin närhet till Uppsala - allmänt betraktad som den svenska psykologins vagga - och i egenskap av Sveriges i särklass största stad så har Stockholm länge attraherat riktigt erfarna och kvalificerade psykologer. Idag så finns det i Stockholm kring 3000 psykologer, vilket ger staden en mycket hög psykologtäthet på närmare 300 invånare per psykolog.

Att så många psykologer söker sig till Nordens Venedig beror naturligtvis delvis på de ovanstående orsakerna, men även till stor del på de goda utbildningsmöjligheter i psykologi och terapi som finns i staden, genom både Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Detta innebär att du genom oss har tillgång till psykolog, terapi och familjerådgivning i Stockholm, oavsett om du bor i Solna, Nacka, Östermalm eller Södermalm.

psykolog stockholm

Vill du få förslag på psykologer i Stockholm?

Om du vill komma i kontakt med en professionell terapeut att prata med så hjälper vi dig hitta rätt person.

Vi på Sympativa vet att det är viktigt att du får prata med någon som du känner dig säker och bekväm med. Kontakta oss om du har frågor eller vill få förslag på terapeuter.

Börja här och hitta en terapeut som passar dig