Psykolog i Malmö

Vill du komma i kontakt med en bra psykolog i Malmö? I så fall är Sympativa tjänsten för dig.

Vi är en mellanhand som tillåter dig att nå ut till ett brett nätverk av erfarna och kvalificerade psykologer, coacher och terapeuter.

Uttryck vilka behov och önskemål du har för att hitta en rätt person som du sedan kan kontakta. Utifrån dina önskemål så kommer du få möjlighet att välja mellan flera olika alternativ för att träffa en psykolog i Malmö.

Vid psykologbehandling så är det viktigt med personkemi - detta är varför vi rekommenderar att du träffar din nya psykolog vid tre inledande tillfällen. På så vis kan du kontrollera att behandlaren förstår just dig innan ni fortsätter med behandlingarna, och att ni båda fungerar bra ihop. Du får dessutom chans till behandlingar och möten utan de långa väntetider som brukar kännetecknas bland offentlig sektors terapibehandlingar.

Psykoterapi i Malmö

Psykoterapi brukar anses vara en av de vanligaste typerna av psykolog behandlingar, eftersom det är effektivt mot en lång rad olika problem och åkommor. Psykoterapi är en mycket kraftfull typ av behandling som kan användas för att bearbeta allt från ångest och djupt rotade depressioner till alldaglig stress.

Psykoterapin kommer till stor del från Sigmund Freud, den moderna psykoanalysens fader, och dennes forskning gällande hur man ska lösa olika typer av interna konflikter. Psykoterapi påminner till stor del om psykodynamisk terapi, vilket har slagit igenom på nytt under de senaste åren.

Psykodynamisk terapi, eller PDT, fokuserar kort sagt på att lära känna sig själv bättre och öka sin självmedvetenhet. Vill du hitta en psykolog i Malmö som är både legitimerade och erfarna inom psykoterapi och andra terapier så kan vi hjälpa dig.

Att hitta en psykolog som passar just dig blir speciellt viktigt inom psykoterapi och ett av de främsta verktygen är samtals bearbetning. Psykoterapi kan dessutom ske både på egen hand liksom i grupp, exempelvis i familje- och parterapi. Ta kontakt med oss genom den här sidan för att vi ska kunna hitta en bra psykolog i Malmö till dig!

KBT i Malmö

Kognitiv beteendeterapi (KBT) ska tydligt särskiljas från någon specifik typ av terapiform, då det istället är ett brett fält av olika behandlingsformer.

Kognitiv beteendeterapi drar mycket inspiration från psykoterapi, då det exempelvis använder samtal för att behandla psykologiska besvär, men det har också influenser från österländsk meditation och ”mindfulness”. KBT handlar, i grund och botten, om att tankemässigt kunna förebygga både ovälkomna fysiska reaktioner liksom mentala tankeprocesser.

Genom att vara en icke-invasiv form av behandling så har KBT blivit oerhört populär, det det handlar om att få förståelse för, och i förlängningen kunna förebygga, både fysiologiska och psykologiska händelseförlopp. För att se till att även du ska kunna dra nytta av kognitiv beteendeterapi och dess goda effekter så förmedlar vi kontakt mellan dig och erfarna KBT-terapeuter i Malmö-området.

Lär känna ditt sinne bättre med hjälp av en KBT terapeut i Malmö.

Familjerådgivning i Malmö

Familjerådgivning (också känt som familjeterapi) är en form av psykoterapi som fokuserar på att optimera och underlätta kommunikation inom familjer. Genom Sympativa kan du få kontakt med familjeterapeut i Malmö, då vi agerar som förmedlare för många olika familjerådgivningstjänster.

Många drar paralleller mellan familjeterapi och parterapi, men även om de påminner om varandra så ska det understrykas att familjeterapi fokuserar på förståelse inom hela familjen. Familjerådgivning företas tillsammans med en familjebehandlare, som ska styra konversationen för familjen och kunna föra fram alla familjemedlemmars olika perspektiv.

En av de viktigaste aspekterna av familjerådgivning är dessutom den trygga miljö som det skapar, för utbyte och öppen diskussion. Samtidigt så ger behandlaren familjen tydliga mål som de kan jobba gemensamt mot, och kan ge förslag på samtalsämnen.

Familjeterapi används dock inte bara inom familjer - idéerna från familjerådgivning har påverkat utformandet av olika team building-aktiviteter, liksom metoder som används inom idrottslag och i kontorsmiljö.

Psykologyrket och psykologutbildningar i Malmö

Trots att Malmö fortfarande saknar en egen psykologutbildning så innebär inte detta att det saknas psykologer i Malmö - tvärtom. Tack vare Malmös närhet till Lunds universitet och Köpenhamn så finns idag gott om nyexaminerade och utbildade psykologer i Malmö.

Samtidigt har Malmö som stad uppvisat kraftig tillväxt med ett växande invånarantal och nyetablerade företag som skapar jobb.

Enbart Psykologföreningen i Malmö Stad har över 50 legitimerade psykologer anslutna, och i Malmö finns det naturligtvis många fler psykologer som inte är med i denna föreningen. Dessutom så är psykologerna i Malmö fördelade över hela staden. Även om centrum delarna, såsom Triangeln, Gustav Adolfs torg och Davidshall, traditionellt brukar vara riktigt psykolog täta så går det fortfarande utmärkt att få tag i psykolog oavsett om du bor i Västra Hamnen, Limhamn eller Husie.

psykolog Malmö

Vill du få förslag på psykologer i Malmö?

Om du vill komma i kontakt med en professionell terapeut att prata med så hjälper vi dig hitta rätt person.

Vi på Sympativa vet att det är viktigt att du får prata med någon som du känner dig säker och bekväm med. Kontakta oss om du har frågor eller vill få förslag på terapeuter.

Börja här och hitta en terapeut som passar dig