Hypnosterapi

Hypnos är en teknik för att uppnå trans, ett unikt medvetandetillstånd som skiljer sig från både vakenhet och sömn.

Hos en hypnotiserad person är det logiska och kritiska tänkandet försvagat till förmån för kreativa processer och fria associationer. I detta djupt avspända, öppensinnade tillstånd, som påminner om en vakendröm, är vi mer mottagliga för förändringar. Man kan säga att vi har lättare för att ”omprogrammera” oss själva under hypnos.

Därför är det ett medvetandetillstånd som passar bra för terapeutiska syften, eftersom förändring är just vad människor söker när de börjar i psykoterapi.

Förespråkare för hypnosterapi menar att det kan vara lättare och/eller gå snabbare att göra terapeutiska framsteg med hypnos än med traditionella samtalsbaserade terapier.

Hypnos är inte en behandlingsform i sig. Hypnosterapi (eller hypnoterapi) är det korrekta namnet på de kliniska behandlingsformer som baseras på hypnos.

Enligt svensk lag måste den som arbetar med hypnosterapi ha en legitimation inom något vårdyrke. Var därför noggrann med att välja en behandlare som har en sådan legitimation, t.ex. en leg. psykolog.

Via Sympativa kan du söka en legitimerad hypnosterapeut som passar just dina behov.

Hypnosterapi mot ångest

När man har ångest upplever man intensiv rädsla utan att det finns ett konkret hot närvarande. Det kan vara ett plågsamt tillstånd som verkar begränsande i vardagen för den drabbade.

I vissa fall kan ångest bero på känslor och minnen som man inte är medveten om. Den kan även ha rent kroppsliga orsaker, samt skapas eller förstärkas av orealistiska tankemönster och fantasier.

Hypnosterapi är en populär behandlingsform för att hantera problem med ångest. Terapeuten kan hjälpa dig att i ett avslappnat tillstånd föreställa dig problemsituationer och där föreslå nya, hälsosammare sätt att tänka, känna och agera. Dessa lugnande förslag, eller suggestioner, planteras som frön i ditt medvetande och kan leda till att situationerna sedan upplevs som mindre problematiska i vardagslivet.

Ni kan även använda transtillståndet till att utforska ditt förflutna om ni bedömer att det kan underlätta behandlingen.

Ett vanligt inslag är också att du får lära sig självhypnos: tekniker för att på egen hand återskapa det avspända tillstånd som erbjuds i terapirummet. Det kan vara till stor hjälp i vardagen, och kan ske antingen genom att du lär dig processen utantill, eller genom att du får med dig ljudinspelningar.

Hypnosterapi för att sluta röka

Flera vetenskapliga studier indikerar att hypnosterapi i kombination med t.ex. KBT (kognitiv beteendeterapi) är effektivare än någon av behandlingsformerna för sig. I praktiken innebär det att terapeutiska verktyg från KBT används medan patienten befinner sig i ett hypnotiserat, avspänt tillstånd.

En annan studie tittade på hur hypnosterapi stod sig i jämförelse med beteendeterapi när metoderna kombinerades med nikotinplåster. Gruppen som fått hypnosterapi lyckades överlag bättre med att sluta röka än beteendeterapigruppen. Särskilt bra tycktes kombinationen hypnosterapi och nikotinplåster fungera för deltagare som tidigare lidit av depression.

hypnosterapi

Hjälper hypnosterapi?

En stor metastudie (sammanställning av många olika vetenskapliga studier) indikerar att hypnosterapi förstärker effekten av andra medicinska och psykologiska behandlingar. Studien fastställer även att det finns bevis för att hypnosterapi är effektivt vid depression, sömnproblem, rökavvänjning, övervikt, astma samt vid sängvätning hos barn.

hypnosterapeut

Vill du komma i kontakt med en hypnosterapeut?

Om du har frågor eller helt enkelt vill sätta igång direkt och boka tid men en hypnosterapeut så hjälper vi på Sympativa dig komma igång.

Vi föreslår flera olika psykologer som har kunskap inom det område du söker, du får sedan välja vilken som känns bäst för dig.

Börja här och hitta en terapeut som passar dig

Hur går hypnosterapi till?

Det som händer i behandlingsrummet är att du sitter eller ligger bekvämt medan din terapeut med hjälp av ordval, fraser, tonfall och rytm guidar dig in i det djupt avspända men fullt medvetna tillstånd som alltså kallas “trans“. Vad som händer sedan beror dels på terapeutens personliga stil och inriktning och dels på vilka mål du själv har med behandlingen, men de tekniker som nämnts ovan är vanligt förekommande.

Självklart rivstartar inte hypnosen med en gång: precis som vid psykoterapi bekantar du dig först med terapeuten och diskuterar varför du har sökt hjälp och om vad du vill uppnå. Först när du känner dig redo sätter ni igång med själva hypnosen. Om personkemin inte stämmer med terapeuten kan du alltid avbryta behandlingen och söka en ny behandlare.

Det är viktigt att poängtera att du som klient hela tiden har full kontroll över processen. Terapeuten kommer aldrig att förändra dig mot din vilja. Det är du själv som bestämmer vart och hur långt du vill gå i behandlingen.

Hypnos för viktminskning

De flesta överviktiga personer vet att de mår bra av att motionera, äta nyttig mat i lagom mängd och minimera stress. Ändå är det svårt för många att ändra på gamla mat- och livsstilsvanor, trots att viljan finns.

När vi vet vad som är rätt att göra, men ändå inte gör det, kan det vara omedvetna faktorer som ställer till det: tankar och känslor som ligger i bakgrunden och styr vårt beteende utan att vi märker det.

Här kan hypnosterapi – som delvis syftar till att utforska och vid behov ”omprogrammera” det omedvetna – vara till hjälp. Några av de verktyg som används är suggestioner, som nämnts ovan, samt visualiseringar, där du i transtillstånd får föreställa dig t.ex. hur du kommer att se ut och känna dig när du nått dina hälsomål. Se här för mer detaljerade beskrivningar av de inslag som kan förekomma i en behandling.

Precis som vid rökavvänjning tyder mycket på att hypnosterapi i kombination med KBT ger en särskilt stark effekt vid behandling av övervikt, betydligt starkare än när enbart KBT används.

Orsakerna till övervikt, liksom till vissa psykiska besvär, kan vara genetiska eller bero på sjukdom eller miljöfaktorer. Hypnosterapi kan hjälpa dig att ändra tankar, känslor och beteenden som påverkar vikten – och i vissa fall faktiskt direkt påverka dina hormoner! – men vid misstanke om fysisk sjukdom bör du kontakta en läkare.

Vad händer i hjärnan vid hypnos?

Modern hjärnforskning tycks bekräfta att hypnotisk trans är ett unikt medvetandetillstånd, som inte liknar vare sig sömn eller vakenhet. Hjärnans standardnätverk (ungefär vår ”autopilot”: det som hjärnan i viloläge gör på ren rutin, när den inte har något annat för sig) minskar i aktivitet, samtidigt som vår uppmärksamhet skärps. När autopiloten stängs av blir vi mer mottagliga för nya sätt att se på oss själva och vår omvärld, och därmed underlättas förändringsarbetet.

Vad kostar hypnosterapi?

Priset varierar mellan olika terapeuter och mottagningar, men motsvarar ofta kostnaden för vanlig psykoterapi, det vill säga från ungefär 800 kronor och uppåt.